Prime Selection Dom Maklerski S.A. (dalej: PSDM) w dniu 22 września 2020 r. został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego karą w wysokości 1.800.000,00 PLN za nieuczciwe działania przy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych GetBack Windykacji NS FIZ. Według ustaleń KNF dom maklerski organizując sprzedaż instrumentów.

W ostatnich latach co chwila na jaw wychodzą kolejne nieuczciwe działania firm inwestycyjnych, które wszelkimi działaniami próbują uzyskać dostęp do jak najszerszego grona klientów i tym samym zwiększać swoją sprzedaż. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że niemal w każdej tego typu aferze finansowej, musi wystąpić nazwa „GetBack”. Nie inaczej jest tym razem.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę pieniężną (1,8 mln PLN) na Prime Selection Dom Maklerski S.A. Zgodnie z komunikatem KNF, PSDM działał w sposób nieprofesjonalny i nierzetelny przy organizowaniu procesu sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu GetBack Windykacji Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecna nazwa funduszu to: „Grom Windykacji NS FIZ”).

Proceder polegał na tym, że PSDM na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych był zobowiązany do wykonywania czynności przy emisji certyfikatów inwestycyjnych, w tym do pośredniczenia przy ich sprzedaży. Problem polegał jednak na tym, że dom maklerski nie posiadał odpowiednio dużej bazy klientów, którym mógłby sprzedać instrument finansowy z wysoką „kwotą wejścia”.

Z tego względu PSDM nawiązał nieformalną współpracę z podmiotem trzecim, który z jednej strony posiadał zorganizowaną sieć placówek i bazę zamożnych klientów, z drugiej jednak nie posiadał uprawnień do sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Faktycznie to podmiot trzeci prowadził czynności związane z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych swoim klientom i przyjmowaniem zapisów, natomiast PSDM nie mając faktycznego kontaktu z inwestorem, zajmował się kwestiami formalnymi, związanymi z przekazaniem odpowiednich dokumentów i wykonaniem czynności technicznych.

Faktyczna sprzedaż certyfikatów była zatem prowadzona przez podmiot, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia tego typu działalności. Proces był zorganizowany podobnie do sprzedaży obligacji GetBack S.A., czy też certyfikatów inwestycyjnych Trigon, gdzie zaangażowany był inny dom maklerski i Idea Bank S.A.

Tego typu działanie w sposób oczywisty narusza obowiązujący porządek prawny, co musiało spotkać się z reakcją KNF i nałożeniem wysokiej kary pieniężnej na PSDM.

Działania Komisji Nadzoru Finansowego mogą być jednak tylko początkiem problemów domu maklerskiego. W kolejce ze swoimi roszczeniami stoją bowiem indywidualni inwestorzy/konsumenci, którzy nabywając certyfikaty inwestycyjne oferowane przez podmiot nie podsiadający uprawnień do ich sprzedaży, ponieśli duże straty finansowe. Aktualnie mogą oni żądać naprawienia szkody zarówno przez PSDM, jak i faktycznie oferujący certyfikaty podmiot trzeci.

Jeżeli Ty również zostałeś pokrzywdzony działaniami tych podmiotów i nabyłeś certyfikaty inwestycyjne GetBack Windykacji NS FIZ, zachęcam do kontaktu. Postaram się ocenić ewentualne roszczenia i szanse na odzyskanie straconych środków.