Prezes UOKiK 10 lipca 2020 roku wydał 4 decyzje w sprawie Idea Bank S.A., nakładając na bank kary za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sprawy dotyczą oferowania przez bank swoim klientom certyfikatów inwestycyjnych funduszy Trigon (obecnie Lartiq), lokat strukturyzowanych oraz ubezpieczeń

Na tę wiadomość czekało wiele osób, które zamierzają dochodzić swych praw przeciwko Idea Bank S.A. w sądzie. Już teraz toczą się pierwsze postępowania, w których reprezentuję osoby poszkodowane przez bank. Decyzje Prezesa UOKiK, choć jeszcze nieprawomocne, z pewnością poprawią sytuację procesową osób poszkodowanych, dając im dodatkowy argument w sądzie.

Postępowanie przed Prezesem UOKiK wykazało, że pracownicy banku oferując produkty inwestycyjne, zapewniali klientów o bezpieczeństwie ich środków, gwarancji uzyskania zwrotu wpłaconego kapitału, czy też braku możliwości poniesienia straty. Tymczasem oferowane produkty, jak np. certyfikaty inwestycyjne, stanowiły skomplikowany instrument finansowy wystawiający konsumentów na ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko straty wpłaconego kapitału.

Co więcej, produkty te były oferowane osobom, które wcześniej nie posiadały doświadczenia inwestycyjnego, korzystając głównie z lokat bankowych.

Pracownicy Idea Banku przedstawiając ofertę eksponowali przede wszystkim korzyści wynikające z produktu (jak np. wyższe oprocentowanie niż na tradycyjnej lokacie bankowej), jednocześnie ukrywając występujące ryzyko inwestycyjne. W ten sposób wprowadzali w błąd klientów co do rzeczywistego charakteru oferowanego produktu.

Za stosowanie nieuczciwych praktyk organ nałożył na bank kary w łącznej wysokości ponad 5,7 mln PLN. Decyzje są nieprawomocne.

W najbliższym czasie w ramach podcastu omówię szerzej decyzję Prezesa UOKiK w sprawie certyfikatów Trigon, wskazując również na informacje przekazywane w postępowaniach sądowych przez pracowników banku, którzy sprzedawali ten produkt. Już teraz zapraszam.